Tevlingspåmelding

Tevlingspåmelding gjøres til ditt fylkeslag.

Vi arrangerer 9 tevlinger i løpet av Høstarrangementet:

Offisielle Norgesmesterskap:

 • Motorsag
 • Maskinmelking
 • Osteanretning
 • Eksteriørbedømming av sau
 • Fem om dagen
 • Bløtkakepynting

NBU-mesterskap:

 • Bygdequiz
 • Friluftsmatch
 • Handyman

Tevlingspåmelding

Tevlingspåmelding gjøres til ditt fylkeslag.

Vi arrangerer 9 tevlinger i løpet av Høstarrangementet:

Offisielle Norgesmesterskap:

 • Motorsag
 • Maskinmelking
 • Osteanretning
 • Eksteriørbedømming av sau
 • Fem om dagen
 • Bløtkakepynting

NBU-mesterskap:

 • Bygdequiz
 • Friluftsmatch
 • Handyman