Oversiktskart over området

Oversikt over området:

  1. Til hovedveien og Ulefosshallen
  2. Sekretariat, overnatting og mattevlinger
  3. Administrasjon
  4. Åpen bygdedag
  5. Eksteriørbedømming
  6. Motorsagtevling, og parkering for deltakere
  7. Dusj og garderober
  8. Møteplass ved brann